Báo cáo Hoàn thành ĐTM

0
228
hoàn thành dtm

Báo cáo hoàn thành ĐTM – Công ty tư vấn môi trường NHKB chuyên lập báo cáo hoàn thành ĐTM với chi phí thấp, thủ tục nhanh. 0938752876

Để thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống Pháp luật về môi trường. Trong đó có quy định nhiều loại báo cáo môi trường mà các doanh nghiệp cần có. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường là những báo cáo đã gần như quen thuộc và hầu hết các doanh nghiệp biết đến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sau khi được phê duyệt  báo cáo hoàn thành đtm, cam kết bảo vệ môi trường và khi dự án hoàn thành ngay lập tứt đưa dự án đi vào hoạt động nhưng không biết rằng điều đó chưa đúng với Pháp luật môi trường Việt Nam.

báo cáo hoàn thành dtm

Theo Điều 23, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011  của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, chủ dự án trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức có trách nhiệm thực hiện các việc sau:

 1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng dự án; quan trắc môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM.
 2. Thiết kế, xây lắp các công trình bảo vệ môi trường; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án; nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh vùng lòng hồ trước khi trích nước trong trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện.
 3. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và gửi cơ quan chức năng để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.
 4. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án khi được yêu cầu.
 5. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khoẻ cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố, tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

Nội dung số 3 được nêu ở trên còn được gọi là thủ tục xin xác nhận hoàn thành ĐTM. Đây là một thủ tục mà hiện tại còn khá nhiều doanh nghiệp chưa biết đến. Công ty môi trường Khoa Học Mới chuyên tư vấn lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành ĐTM. Với chuyên môn và am hiểu luật môi trường Việt Nam, chúng tôi đã mang đến một dịch vụ tư vấn lập báo cáo hoàn thành ĐTM tốt nhất về chất lượng lẫn chi phí và trở thành đơn vị tư vấn môi trường tin cậy của nhiều công ty lớn, nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,Long An, Tây Ninh,…

hoàn thành dtm

* Bộ hồ sơ trình nộp lên cơ quan chức năng xin xác nhận hoàn thành ĐTM gồm có:

 • 01 Đơn đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
 • 05 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.
 • 01 Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • 05 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường.
 • 01 Bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan (nếu có)
 • 01 Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận về việc đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải (đối với trường hợp Dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và có phát sinh nước thải trong giai đoạn vậnhành);
 • 01 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; văn bản chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cấp cho Dự án (đối với trường hợp Dự án thuộc đối tượng phải có các loại văn bản này theo quy định của pháp luật).

* Căn cứ luật áp dụng về báo cáo hoàn thành đtm.

 • Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Liên hệ tư vấn miễn phí báo cáo hoàn thành ĐTM.

CÔNG TY DỊCH VỤ MôI TRƯỜNG NHKB.
Văn Phòng : 57b quốc Lộ 22 – Đông lân – Bà Điểm – Hóc môn.
Điện Thoại: 0938 752 876
Email:  dangthuymt@gmail.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY