CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG LÀM KIM CHỈ NAM

Giới thiệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Môi Trường Nam Á

Ngày đăng: 18/11/2018

GIỚI THIỆU CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hồ sơ Môi trường:

 1. Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch Bảo vệ môi trường / Đề án bảo vệ môi trường.
 2. Lập báo cáo hoàn thành các công trình BVMT (Báo cáo hoàn thành ĐTM)
 3. Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất Thải Nguy Hại.
 4. Lập Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ.
 5. Lập mới, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác nước ngầm.
 6. Lập mới, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
 7. Lập Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm định kỳ.
 8. Lập Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước định kỳ.
 9. Lập Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
 10. Lập hồ sơ rút chất thải ra khỏi danh sách chất thải nguy hại.
 11. Đo kiểm tra Môi trường lao động + Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động định kỳ.
 12. Lập hồ sơ Kê khai bảo vệ môi trường, Kê khai phí cấp quyền tài nguyên.
 13. Hồ sơ kiểm định an toàn: chống sét, xe nâng, cần trục, thang máy.
 14. Quan trắc, phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí, khí thải…
 15. Lập hồ sơ Vệ sinh an toàn thực phẩm.
 16. Lập hồ sơ Kế hoạch/ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 17. Lập hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 18. Lập hồ sơ đủ điều kiện trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản  xuất.
 19. Lập hồ sơ chứng nhận túi nilon thân thiện với môi trường.
 20. Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp.
 1. Công trình xử lý môi trường:
 • Công trình xử lý nước thải
 • Tư vấn, thiết kế, thi công chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải.
 • Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
 • Nhận vận hành, Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải.
 • Cung cấp các máy móc thiết bị, hoá chất chuyên dùng trong Xử lý nước thải.
 • Công trình xử lý khí thải
 • Tư vấn, thiết kế, thi công chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý khí thải.
 • Cải tạo hệ thống xử lý khí thải
 • Nhận vận hành, Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải.
 • Cung cấp các máy móc thiết bị, hoá chất chuyên dùng trong Xử lý nước thải.
 • Công trình xử lý nước cấp
 • Tư vấn, thiết kế, thi công chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước cấp.
 • Cải tạo hệ thống xử lý nước cấp.
 • Nhận vận hành, Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước cấp.
 • Cung cấp các máy móc thiết bị, hoá chất chuyên dùng trong Xử lý nước cấp.
 1. Thi công Khoan giếng công nghiệp và trám lấp giếng khoan.

Lập Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước định kỳ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NAM Á

Lập Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm định kỳ