Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

0
153
tư vấn gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Thủ tục hành chính về gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm là một trong những vấn đề nan giải của các doanh nghiệp. Công ty Môi trường NHKB chúng tôi có dịch vụ tư vấn miễn phí cho quý khách về mọi vấn đề thủ tục hành chính môi trường. Liên hệ ngay để được tư vấn miến phí tốt nhất.

Gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Trình tự thực hiện gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

 •  Sở Tài nguyên và Môi trường lập, nộp hồ sơ tại bộ phận “Văn thư” Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Văn thư chuyển hồ sơ giao cho chuyên viên theo dõi.
 • Chuyên viên thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt.
 •  Bộ phận “Văn thư” Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trả kết quả.

Cách thức thực hiện quy trình gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

  Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ.

Thành phần:

 1. Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu).
 2. Giấy phép đã được cấp  (bản chính).
 3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính).
 4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (theo mẫu).
 5. Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu).
 6. Biên bản kiểm tra hiện trường;
 7. Công văn lấy ý kiến các ngành;
 8. Biên bản Hội đồng thẩm định;
 9. Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất cho tổ chức/cá nhân (bản chính); Dự thảo Quyết định gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất (kèm file điện tử).

Số lượng: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính về vấn đề gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã; Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở/ngành/đơn vị có liên quan.         

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Mẫu số 02-a/GĐNDĐ: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung, gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm dưới đất.
 • Mẫu số 02-b/GĐNDĐ: Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép.
 • Mẫu số 02-c/GĐNDĐ: Đề án khai thác nước dưới đất.
 • (Theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính để gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

 • Luật Tài nguyên nước 1998. Ngày có hiệu lực: 01/01/1999.
 • Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (Ngày có hiệu lực: 18/8/2004).
 • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004. Ngày có hiệu lực: 26/7/2005.
 • Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 09/9/2008.                                     

Liên hệ để được tư vấn miễn phí về vấn đề gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

CÔNG TY DỊCH VỤ MôI TRƯỜNG NHKB.
Văn Phòng : 57b quốc Lộ 22 – Đông lân – Bà Điểm – Hóc môn.
Điện Thoại: 0938 752 876
Email:  dangthuymt@gmail.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY